Universidad Interamericana de Puerto Rico     RECINTO DE PONCE

 
 

Programa Mentoria

 
 

 

 

    Nombre Completo:
 

 

    Género: Masculino  Femenino
 

 

   Correo Electrónico:
 

 

   Dirección Postal:
 

  

   Teléfono Residencial:             Celular:
 

  

   Situación Académica
    
         

    Para más información favor de comunicarse a los siguentes teléfonos:

    (787) 284-1912 ext.2101

    email: jcintron@ponce.inter.edu